Dodany: 2019-07-01 06:50:42 | Ostatnio wołany: 2019-07-01 06:50:49


Dzisiejsze wpisy od IMPERIUM ROMANUM

https://www.wykop.pl/wpis/42371985/tego-dnia-w-rzymie-tego-dnia-251-n-e-zmarl-cesarz-/

https://www.wykop.pl/wpis/42371981/sentencja-lacinska-na-dzis-tantum-possumus-quantum/

https://www.wykop.pl/wpis/42371973/szparagi-na-mozaice-szparagi-na-rzymskiej-mozaice-/

#listaimperiumromanum

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-30 16:23:01 | Ostatnio wołany: 2019-06-30 16:23:44RECENZJA: O ZEUSIE, INNYCH BOGACH I LUDZIACH

Książka „O Zeusie, innych bogach i ludziach” autorstwa Marka Tinscherta opowiada słynne historie bogów i bogiń greckich, znanych z mitologii. Jest to tym samym kolejna pozycja tycząca się tej tematyki po słynnych: „Mitologia” Jana Parandowskiego, „Mitologia Greków i Rzymian” Zygmunta Kubiaka czy „Mity Greków i Rzymian” Wandy Markowskiej.

Pozycja ta wyróżniać ma się jednak od innych książek sposobem opowiadania historii oraz częstym odnoszeniem do czasów współczesnych. Autor porusza kolejne wybrane mity o powstaniu świata, o m.in. Herze i Zeusie, Heraklesie, a także opowiada wojnę trojańską czy wyprawę Odyseusza. Autor stara się przedstawić jak największą ilość historii; starając się do tego robić to w sposób dowcipny. Jest to jednak moim zdaniem nie do końca rozsądny sposób opowiadania rozległych mitów. Kontekst jest często trudny do uchwycenia i Czytelnik nie zaznajomiony odpowiednio z mitologią może mieć problem z śledzeniem fabuły. Moim zdaniem wybrane opowieści są po prostu zbyt skrócone, a celem było pokrycie jak największej ilości postaci i mitów. Prowadzi to do chaotyczności i używania dużej ilości imion oraz nazw. Osobiście jestem zwolennikiem ujmowania treści dokładniej i treściwiej, aniżeli nagłego kończenia historii i przechodzenia do następnego epizodu.

Dodatkowo brak wprowadzenia czy notki o autorze nie pozwala nam zrozumieć, co kierowało autorem przy pisaniu książki. Nie posiadamy także przypisów ani źródeł, z których autor korzystał. Na plus jednak należy wymienić ładne wydanie książki oraz mimo wszystko duże pokrycie mitów.

Podsumowując, mnie osobiście książka nie urzekła. Z pewnością są ciekawsze i lepsze pozycje poświęcone tematyce mitologii. Czytelnik nieobeznany z mitami greckimi może po prostu łatwo się pogubić i odejść od lektury. Osoby, jednak ceniące sobie humorystyczną ironię oraz znające historie bóstw greckich na pewno odnajdą się w treści. Mały format wydania – działa także na korzyść. Pozwoli im on zabrać książkę do torby i przenieść w świat mitów w dowolnym miejscu.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/recenzje/o-zeusie-innych-bogach-i-ludziach/

#recenzja #ksiazki #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #rzym #qualitycontent #venividivici

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-30 13:44:52 | Ostatnio wołany: 2019-06-30 13:45:15GRAECULUS – „MAŁY GREK”

Antyczni Rzymianie mieli dziwne podejście do Greków. Z jednej strony uważali ich za gorszych, z drugiej jednak ze względu na kulturę sytuowali ich na wyższym piedestale, obok Persów, a niżej niż ludy północne: Galowie czy Germanie.

Rzymianie Greków określali ironicznie terminem Graeculus – który dosłownie oznaczał sformułowanie „mały Grek”. W ten sposób „synowie wilczycy” próbowali ośmieszyć i pośrednio wyprowadzić z równowagi dumnych z własnej historii i kultury Greków, którzy siebie sami nazywali Hellenami. Rzymianie nie odnosili się do nich tak uprzejmie i nazywali ich, nieco pogardliwie, Grekami, a czasami wręcz właśnie „małymi Grekami”. Pytanie skąd takie negatywne podejście do bogatej kulturowo Grecji?

Jedną z różnic było podejście do życia. Kiedy Rzym zaczął mieć częstsze relacje z greckimi koloniami na południu Italii, wielu konserwatywnych senatorów rzymskich było całkowicie przeciwnych wzorowaniu się na Grekach i przejmowaniu na grunt rzymski tradycji helleńskich. Rzymianie uważali, że Grecy mówią dużo i są bardzo chytrzy, jeśli chodzi o własne dobro. Takie zachowanie było w całkowitej opozycji do rzymskiego gravitas, czyli wartości silniejszej od współczesnej godności, która zakładała powagę i trwałość. Greckie podejście do życia było nazbyt epikurejskie. Rzymianie stawiali na spokój, opanowanie i pragmatyzm. Jak widać więc głównym powodem niechęci była różnica w hierarchizacji wartości. Jednym ze słynniejszych polityków rzymskich przeciwnych greckiej kulturze był Katon Starszy.

Naturalnie druga strona także miała niezbyt pozytywną opinię o Rzymianach. Grecy uważali zachowania Rzymian za dziwne i np. grecki historyk Polibiusz nie rozumiał wszechobecnej religii i ceremoniału w życiu społecznym i politycznym państwa. Przekładając na dzisiejszy język, można by powiedzieć, że Grecy uważali Rzymian za „drętwiaków”.

Relacje między Grekami a Rzymianami wyraźnie się pogorszyły na początku III wieku p.n.e., kiedy to Tarentejczycy (grecka kolonia) popadli w konflikt z Rzymem. Greckie kolonie były zaniepokojone ekspansjonistycznie nastawioną Republiką Rzymską. Bojąc się o swoją suwerenność szukały silnego sprzymierzeńca, który stanie w ich obronie. Tarent obawiając się ekspansji Rzymu wezwał na pomoc króla Epiru Pyrrusa. Pyrrus nie pokonał jednak Rzymu i w 270 roku p.n.e. Tarent musiał się poddać. Miasto podpisało z Rzymem przymierze, jednak Rzymianie na zawsze zapamiętali konflikt z Pyrrusem, który plądrował ich ziemie, na prośbę Greków.

Później Rzymianie w roku 168 p.n.e., po pokonaniu Greków pod Pydną, wzięli odwet i według Plutarcha sprzedali w niewolę 150 tysięcy Greków. Ci potem w większość stanowili wykształconą służbę domową w patrycjuszowskich domach, a termin Graeculus wszedł na stałe do rzymskiego słownika. Miał on podkreślać dominację Rzymian, którzy podbili Grecję.

Jednak jak stwierdził wybitny rzymski poeta Horacy:

Graecia capta ferum victorem cepit,
Intulit agresti Latio… (Epist. II 1, 155-156),

czyli

„Zdobyta Grecja pokonała srogiego zdobywcę,
By szerzyć kulturę w wieśniaczym Lacjum”.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/ciekawostka/graeculus-maly-grek/

#archeologia #imperiumromanum #historia #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki #venividivici

--------------------------------------------------------------------------------------
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!
https://www.imperiumromanum.edu.pl/dotacje/

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-30 08:54:22 | Ostatnio wołany: 2019-06-30 08:55:17KOLEJNE FANTASTYCZNE ODKRYCIA Z VINDOLANDA

Ostatnimi dniami naukowcy pracujący przy wykopaliskach w pozostałościach Vindolanda (rzymskiego obozu przy murze Hadriana – na północy Anglii) natrafili na kolejne ciekawe znaleziska.

Wśród artefaktów jest żelazny klucz, skórzany namiot legionistów oraz skórzany but. Obiekty pochodzą sprzed I wieku n.e.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/odkrycie-rzymskie/kolejne-fantastyczne-odkrycia-z-vindolanda/

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #rzym #qualitycontent #venividivici
--------------------------------------------------------------------------------------
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!
https://www.imperiumromanum.edu.pl/dotacje/

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-30 08:32:47 | Ostatnio wołany: 2019-06-30 08:32:54


Dzisiejsze wpisy od IMPERIUM ROMANUM

https://www.wykop.pl/wpis/42350175/sentencja-lacinska-na-dzis-vos-exemplaria-graece-v/

https://www.wykop.pl/wpis/42350165/mozaika-ukazujaca-gruszki-rzymska-mozaika-ukazujac/

#listaimperiumromanum

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-29 18:04:09 | Ostatnio wołany: 2019-06-29 18:05:35PROSKRYPCJE RZYMSKIE

Proskrypcje (proscriptio, l.mn. proscriptiones) było to pierwotnie w antycznym Rzymie ogłoszenie o licytacji majątku dłużnika, a później wpisanie na listę wyjętych spod prawa osób – przeciwników politycznych i w konsekwencji pozbawienie ich obywatelstwa, majątku i skazanie na wygnanie. Dzieci i wnuki proskrybowanego naznaczone były infamią.

Wyznaczano również wysokie nagrody (2 talenty) za wydanie lub nawet zgładzenie ukrywających się proskrybowanych, niewolnikom zaś obiecywano wolność (okres II triumwiratu). Nazwiska obywateli poddanych proskrypcjom umieszczano na kamiennych tablicach w miejscach publicznych. Za wszelką pomoc „poszukiwanym” groziły najsurowsze kary.

Nie można było odziedziczyć majątku po osobie proskrybowanej, z kolei żona wyjętego spod prawa nie miała możliwości ponownie wyjść za mąż. Większość ofiar proskrypcji było dekapitowanych, a ich głowy nabijano na włócznie i wystawiano na Forum Romanum. Dzieci i dalsi potomkowie proskrybowanych byli na zawsze pozbawieni prawa starania się o urzędy publiczne i zasiadania w senacie.

Proskrypcje były stosowane po raz pierwszy i na wielką skalę w czasach dyktatury Sulli (82-81 p.n.e.). Prześladowania były zemstą Sulli za masakry Gajusza Mariusza i jego syna. Prześladowania dotknęły blisko trzy tysiące przeciwników politycznych dyktatora, a pozbyto się wówczas wielu wrogów osobistych i politycznych. Sulla poza pozbyciem się rywali, przede wszystkim miał na celu uzupełnienie Rzymskiego Skarbu (Aerarium), który został mocno ogołocony w czasie I wojny domowej i wypraw zbrojnych poza granice Republiki. Proskrypcje Sulli nadzorowane były przez jego wyzwoleńca Luciusa Corneliusa Chrysogonusa.

Juliusz Cezar po zwycięstwie w wojnie domowej zrezygnował z proskrypcji, okazując łaskę i dobroć. Co więcej cofnął „fatum” z potomków osób objętych proskrypcją za Sulli.

W 43 roku p.n.e. członkowie II triumwiratu Marek Antoniusz, Oktawian i Lepidus ponownie ogłosili listy proskrypcyjne (tabulae proscriptionis). Podczas tych proskrypcji zginęło kilkuset senatorów i kilka tys. bogatych ekwitów (m.in. Marek Tulliusz Cyceron czy jego brat Kwintus Tulliusz Cyceron). Śmierci uniknęli Lucjusz Juliusz Cezar czy brat Lepidusa; pozbawiono ich jednak majątku. W podobny sposób zakończyło swe istnienie wiele starych rodów rzymskich. Triumwirowie dzięki proskrypcjom pozyskali dodatkowe fundusze dla Skarbu Państwa.

Bardzo często chęć wzbogacenia zachęcała mieszkańców Imperium do wydawania proskrybowanych. Znamy historię opowiadającą o Pomponi (bratowa Cycerona), która uśmierciła w wyrafinowany sposób wyzwoleńca Filologusa, któremu zarzuciła współudział w zabójstwie swojego męża, który znalazł się na liście proskrybowanych. Zmusiła nieszczęśnika do stopniowego obcinania sobie członków, gotowania ich i spożywania.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/ciekawostka/proskrypcje-rzymskie/

#archeologia #imperiumromanum #historia #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki #venividivici

--------------------------------------------------------------------------------------
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!
https://www.imperiumromanum.edu.pl/dotacje/

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-29 08:31:58 | Ostatnio wołany: 2019-06-29 08:32:50ARMINIUSZ - CZŁOWIEK KTÓRY ZJEDNOCZYŁ GERMANÓW

Arminiusz był synem wodza germańskiego plemienia Cherusków. Mimo że wychował się jak Rzymianin, z czasem zbuntował się przeciwko swoim wychowawcom i zadał im jedną z największych porażek w historii Cesarstwa Rzymskiego - w lesie Teutoburskim. Dzięki temu zwycięstwu Germanie uniknęli podboju Rzymu.

(więcej w nowym artykule)

https://www.wykop.pl/link/5024043/arminiusz-czlowiek-ktory-zjednoczyl-germanow/

#archeologia #imperiumromanum #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #rzym #qualitycontent #venividivici

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-29 08:00:00 | Ostatnio wołany: 2019-06-29 08:00:06


Dzisiejsze wpisy od IMPERIUM ROMANUM

https://www.wykop.pl/wpis/42330817/sentencja-lacinska-na-dzis-tota-vita-discendum-est/

https://www.wykop.pl/wpis/42330809/nagrobek-marka-fawoniusza-facilisa-nagrobek-marka-/

#listaimperiumromanum

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-28 21:51:15 | Ostatnio wołany: 2019-06-28 21:52:20ŚMIERĆ CYCERONA

W 43 roku p.n.e. Cyceron znalazł się na liście proskrybowanych (wyjętych spod prawa), ułożonej przez triumwirów: Antoniusza, Oktawiana i Lepidusa. Największym zwolennikiem uśmiercenia mówcy był Antoniusz, który szczerze go nienawidził. Dnia 7 grudnia 43 roku p.n.e. Cyceron zginął w swojej willi w Formianum. Zabójstwo Cycerona wywołało wielkie poruszenie.

Cyceron był jednym z najzacieklej i najbardziej uparcie ściganych proskrybowanych polityków. Większość osób postronnych jednak nie udzielała informacji władzom o miejscu pobytu Cycerona, gdy ten opuścił Rzym. Wielkiego oratora darzono sympatią, a zarazem współczuciem. Cyceronowi nie udało się jednak unikać przeznaczenia wiecznie.

Dnia 7 grudnia 43 roku p.n.e. w jego willi w Formianum „zawitali” żołnierze Antoniusza. Tak ten moment opisał Plutarch:

"W owej chwili nadeszli oprawcy: setnik Herenniusz i trybun wojskowy Popiliusz, którego Cyceron obronił niegdyś w procesie o ojcobójstwo, a z nim grupa pomocników. Zastawszy drzwi domu zamknięte, wyłamali je, ale Cycerona już tam nie było. Służba mówiła, że nie wie, gdzie pan przebywa. Dopiero jakiś młody człowiek imieniem Filologus, wychowanek i uczeń Cycerona, a wyzwoleniec brata Cyceronowego Kwintusa, powiedział trybunowi, że służba poniosła go w lektyce przez park i ocienione ścieżki w kierunku morza. Trybun wziął więc ze sobą kilku ludzi i ruszył z nimi okrężną drogą do wyjścia, a Herenniusz pobiegł przez park ścieżkami. Widząc go, Cyceron kazał służbie przystanąć i trzymając się lewą ręką za brodę, bo taki miał zwyczaj, wzrokiem niewzruszonym spojrzał na siepaczy. Twarz miał zarośniętą, okrytą kurzem i ściągniętą od trosk, tak że w chwili gdy Herenniusz zadał mu cios śmiertelny, prawie wszyscy zamknęli oczy. Z lektyki podał szyję pod miecz i tak został zabity – w sześćdziesiątym czwartym roku życia".

Inni pisarze podali nieco odmienne szczegóły ostatnich chwil Cycerona. Liwiusz, Appian i Waleriusz Maksymus wymieniają jako mordercę Gajusza Popiliusza Lenasa, a Kasjusz Dion napisał o przekłuciu języka Cycerona szpilką przez Fulwię, żonę Antoniusza. Liwiusz twierdził, że wierni niewolnicy gotowi byli go bronić, ale Cyceron, ujrzawszy siepaczy, kazał lektykę postawić na ziemi i wychyliwszy głowę spokojnie podał ją pod cios oprawcy.

Od ciała Cycerona, na rozkaz Antoniusza, odcięto ręce oraz głowę i zawieziono do Rzymu. Tam je przybito do mównicy na Forum Romanum, z której tak często przemawiał.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/ciekawostka/smierc-cycerona/

#archeologia #imperiumromanum #historia #gruparatowaniapoziomu #ciekawostkihistoryczne #rzym #ciekawostki #venividivici

--------------------------------------------------------------------------------------
Podobają Ci się treści? Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!
https://www.imperiumromanum.edu.pl/dotacje/

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-06-28 07:08:08 | Ostatnio wołany: 2019-06-28 07:08:15


Dzisiejsze wpisy od IMPERIUM ROMANUM

https://www.wykop.pl/wpis/42312493/sentencja-lacinska-na-dzis-vivitur-parvo-bene-maly/

https://www.wykop.pl/wpis/42312491/fryksos-i-helle-na-fresku-rzymskim-rzymski-fresk-u/

#listaimperiumromanum

Przejdź do wpisu
Założona przez:

IMPERIUMROMANUM

Osób na liście: 98
Wołań: 2316
Odkrycia, nowości i ciekawostki ze świata antycznych Rzymian. Dostarczane przez administratora portalu IMPERIUM ROMANUM. http://www.imperiumromanum.edu.pl/

Kategoria: Nauka i newsy

Ostatnie wydarzenia (zobacz wszystkie)


2019-07-20 22:26:05
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu


2019-07-20 19:55:54
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu


2019-07-20 08:46:57
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu


2019-07-19 23:00:32
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu


2019-07-19 22:30:00
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu


2019-07-19 07:24:24
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu


2019-07-18 06:53:34
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu


2019-07-17 20:32:32
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu


2019-07-17 18:54:09
@Czarnoksieznik_z_Angmaru dołączył do listy


2019-07-17 07:28:02
@IMPERIUMROMANUM zawołał do wpisu