Dodany: 2018-05-17 18:21:06 | Ostatnio wołany: 2018-05-17 18:29:48Lewiatan to jednak śmieszki skarży do #tklive #zakazhandlu w niedziele ( ͡° ͜ʖ ͡°)

https://www.wykop.pl/link/4316471/wniosek-do-tk-pograzy-ustawe-o-zakazie-handlu-w-niedziele-dluga-lista/
#heheszki

#polska #polityka #4konserwy #neuropa

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-05-15 22:56:37 | Ostatnio wołany: 2018-05-15 22:56:58WYKOP:

https://www.wykop.pl/link/4314151/dopasc-sedziego-jak-politycy-wywieraja-wplyw-na-wymiar-sprawiedliwosci/

"Dopaść sędziego". Jak politycy wywierają wpływ na wymiar sprawiedliwości

Materiał "Czarno na Białym" w TVN24. Sędzia z Suwałk orzekający nie po myśli rządzącej partii. Wydał wyrok, po którym zaczęły się jego kłopoty. Ma "dyscyplinarkę", a może być też pierwszym sędzią, który stanie przed nową, powołaną przez PiS Izbą Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym.

#polityka #neuropa #tklive #prawo #dobrazmiana

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-05-15 14:42:54 | Ostatnio wołany: 2018-05-15 14:43:15Hej #tklive pamiętacie jak rok temu znikały wyroki ze strony internetowej TK?
To teraz przygotujcie się na to samo w KRS

https://www.wykop.pl/link/4312641/nowa-krs-o-czyszczeniu-usuwaniu-i-rozliczaniu-poprzednikow/

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa rozważa "czyszczenie" lub "usuwanie" treści zamieszczonych na stronie internetowej przez poprzedników.
Opowiada się też przeciwko ujawnieniu nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej Rady. Według członkini KRS, posłanki Krystyny Pawłowicz ujawnienie podpisów poparcia byłoby "rzucaniem pereł przed wieprze". Rada zobowiązała też komisję etyki, aby zajęła się "pozasądową polityczną działalnością sędziów". Uzasadniono, że chodzi między innymi o sędziów Igora Tuleyę i Waldemara Żurka.

#prawo #neuropa #polityka

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-05-14 18:03:14 | Ostatnio wołany: 2018-05-14 18:03:39RAPORT – Analiza i ocena działań legislacyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od początku prac Sejmu VIII kadencji (tj. 12 listopada 2015 r.) do końca 2017 r. w zakresie ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

https://www.wykop.pl/link/4311857/raport-analiza-i-ocena-dzialan-legislacyjnych-wladz-rzeczypospolitej-polskiej/

Przedmiotem raportu jest analiza działań władz Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ustawodawstwa w okresie od początku prac Sejmu VIII kadencji (tj. 12 listopada 2015 r.) do końca 2017 r. oraz ocena tych działań pod względem zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zespół badał naruszenia praworządności mające miejsce przede wszystkim w procesie legislacyjnym (w przeważającym zakresie chodzi o treść ostatecznie przyjętych aktów prawnych, a w niektórych rażących przypadkach – także o samą procedurę ustawodawczą).

#polska #prawo #tklive #polityka #neuropa

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-05-09 17:52:10 | Ostatnio wołany: 2018-05-09 17:52:56Kolejna reforma reformy SN. A współautora tych przepisów właśnie zatrzymało CBA

https://www.wykop.pl/link/4303947/kolejna-reforma-reformy-sn-a-wspolautora-tych-przepisow-wlasnie-zatrzymalo-cba/

Prace nad trzecią nowelizacją prezydenckiej reformy Sądu Najwyższego zbiegły z zatrzymaniem Rafała Królikowskiego, który pomagał prezydentowi Andrzejowi Dudzie przygotowywać reformę. - Ciekawe czy ten, co teraz pisze pytania do referendum konstytucyjnego, też kiedyś zostanie zatrzymany - zastanawiał się w Sejmie poseł PO Borys Budka.

– Po raz kolejny mamy do czynienia z naprawieniem bubla prawnego, przyjętego przez Sejm kilka miesięcy temu. Ale nie da się naprawić bubla bublem – mówił Budka podczas drugiego czytania najnowszego projektu PiS. To trzecia nowelizacja prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie na początku kwietnia.

#polska #polityka #tklive #prawo #sejm #neuropa

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-05-08 19:01:24 | Ostatnio wołany: 2018-05-08 19:04:41


Komisja Europejska może zatrzymać ustawę o Sądzie Najwyższym. Inną ścieżką niż art. 7. Ale musi się pospieszyć
Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/4302291/komisja-europejska-moze-zatrzymac-ustawe-o-sn-inna-sciezka-niz-artykul-7/

Komisja Europejska może skorzystać z innego - niż art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej - instrumentu przewidzianego przepisami prawa Unii Europejskiej, tj. wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na ustawę o Sądzie Najwyższym. A wraz ze skargą Komisja może wnieść o zawieszenie stosowania ustawy. Inny bat na zamach na państwo prawa
Co może zrobić Komisja Europejska w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym? Czy można jeszcze zatrzymać tą szkodliwą ustawę? – pyta dr Piotr Bogdanowicz* specjalista prawa europejskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I znajduje interesującą odpowiedź. Oto jego artykuł dla Archiwum Osiatyńskiego i OKO.press.

Sędziowie na łasce prezydenta
Spór między Komisją Europejską a Polską o kształt tzw. reformy sądownictwa trwa już ponad dwa lata. Punktem spornym są m.in. przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017.
Weszła ona w życie 3 kwietnia 2018 r. Przewiduje obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 roku życia. Sędziowie po 65 roku życia będą mogli dalej pełnić urząd, jeżeli złożą stosowne wnioski i wyrazi na to zgodę Prezydent RP. Możliwość taka dotyczy ok. 40 proc. orzekających sędziów, w tym Pierwszej Prezes SN oraz prezesa kierującego Izbą Karną. Ci, którzy nie złożą wniosków, 3 lipca 2018 r., przejdą w stan spoczynku.

W przypadku Pierwszej Prezes SN oznaczałoby to przerwanie sześcioletniej kadencji, gwarantowanej przez Konstytucję. Niezależnie od tego, czterech sędziów orzekających w Izbie Wojskowej automatycznie przeszło już w stan spoczynku (w związku z likwidacją tej Izby).
Z informacji prasowych wynika, że tylko kilkunastu sędziów złożyło wnioski do prezydenta, a część z nich nie zawiera wymaganego ustawą zaświadczenia lekarskiego o zdolności do dalszego pełnienia obowiązków.
Obniżając wiek emerytalny sędziów SN i uzależniając dalsze pełnienie urzędu od zgody Prezydenta, ustawa o SN godzi w zasady niezależności sądów i nieusuwalności sędziów w świetle art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Całość

#polityka #neuropa #sadownictwo #prawo #sn #ue #bekazpisu #bekazprawakow #dobrazmiana

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-05-03 21:01:39 | Ostatnio wołany: 2018-05-03 23:25:27


co za typ xDDD
Dubler Mariusz Muszyński „bez żadnego trybu” odwołuje RPO Adama Bodnara. To tak jakby ktoś w Dzienniku Ustaw zamieścił np. przepis na szarlotkę
Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/4294957/mariusz-muszynski-chce-odwolania-rpo/

Dubler sędziego TK pełniący obowiązki wiceprezesa TK uważa, że RPO Adam Bodnar „sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu, co zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o RPO stanowi przesłankę do pozbawienia go sprawowanej funkcji”. O absurdalnym "zdaniu odrębnym" sędziego Muszyńskiego pisze Ewa Siedlecka
Już samo w sobie jest nieco dziwne to, że ktoś, kto uważa się za sędziego Trybunału Konstytucyjnego, uznaje się uprawnionym do postulowania odwołania rzecznika praw obywatelskich. Ale naprawdę kuriozalne jest to, w jakiej formie ów postulat został wyrażony.

Otóż Mariusz Muszyński umieścił go W ZDANIU ODRĘBNYM do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Napisać, że „umieścił”, to zresztą jakby nic nie napisać. Bo nie tyle „umieścił”, co całe zdanie odrębne do – podkreślmy jeszcze raz: POSTANOWIENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – poświęcił wyłącznie dowodzeniu, że Bodnara należy odwołać. A Trybunał Konstytucyjny opublikował owo zdanie odrębne razem ze swoim postanowieniem.

Zdanie odrębne fantazyjne
To tak, jakby w Dzienniku Ustaw zamieścił np. przepis na szarlotkę. W tym miejscu trzeba przypomnieć, czym jest zdanie odrębne sędziego TK. Art. 106 ust. 3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi: >„Członek składu orzekającego, który nie zgadza się z większością głosujących, może przed ogłoszeniem orzeczenia zgłosić zdanie odrębne, uzasadniając je w formie pisemnej, co zaznacza się w orzeczeniu. Zdanie odrębne może dotyczyć także samego uzasadnienia”.

Mariusz Muszyński ani słowa w swoim zdaniu odrębnym nie poświęcił samemu postanowieniu. Nie kwestionował ani rozstrzygnięcia: umorzenia sprawy ze względu na cofnięcie przez RPO wniosku, ani uzasadnienia (uzasadnieniem było cofnięcie przez RPO wniosku). Kwestionować zresztą nijak nie mógł, bo ex lege, czyli z mocy prawa, Trybunał musi sprawę umorzyć, jeśli wnioskodawca ją wycofa.

Mariusz Muszyński siedem stron uzasadnienia poświęcił wyłącznie Adamowi Bodnarowi i ocenie jego działania. A Trybunał Konstytucyjny opublikował to jako własne orzecznictwo.

Muszyński zarzucił Rzecznikowi Praw Obywatelskich:
– bezprawne wycofanie wniosku z TK: „decyzja Adama Bodnara o cofnięciu wniosku w sprawie o sygn. K 9/16 podważa standard wypełniania przez niego konstytucyjnej roli strażnika wolności i praw człowieka. Wycofując wniosek, Adam Bodnar uchyla się od wypełniania tego obowiązku” (RPO wycofał sprawę, bo miało ją sądzić trzech dublerów sędziów, wiec powstałaby wątpliwość, czy rozstrzygnięcie Trybunału jest wyrokiem).
– „chęć wpływu na kształt składów orzekających mimo że jest to działanie wbrew pozycji ustrojowej Rzecznika oraz wbrew przepisom prawa” (tylko, że wnioskodawca ma prawo składać wnioski o wyłączenie konkretnych sędziów).
– złamanie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego: „Cofnięcie wniosku przez Adama Bodnara stanowi przejaw braku woli współdziałania władzy, które jest elementem demokratycznego państwa prawnego wyrażonym w preambule do Konstytucji”.
– naruszenie godności urzędu RPO: „działając w sposób określany w literaturze prawniczej nazwą »sądowego pieniactwa«. Działanie to nie tylko przeszkadza Trybunałowi w sprawnym funkcjonowaniu, ale też nie daje się pogodzić z godnością sprawowanego przez Adama Bodnara urzędu”.
– że RPO wykazał się brakiem „wyróżniania się wiedzą prawniczą” – co jest warunkiem sprawowania urzędu RPO, bo kwestionuje ważność wyboru dublerów sędziów i poddaje pod wątpliwość ważność rozstrzygnięć z ich udziałem.

A także, bo powołał się m.in. na zalecenia Komisji Europejskiej dla Polski: „zmuszony jestem przypomnieć Adamowi Bodnarowi, że tego rodzaju dokument nie znajduje umocowania w unijnym procesie legislacyjnym. W konsekwencji nie jest elementem porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej” – pisze Mariusz Muszyński w ZDANIU ODRĘBNYM DO POSTANOWIENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO!

Całość

#polityka #neuropa #polska #prawo #sadownictwo #bekazpisu #bekazprawakow #tklive #trybunalkonstytucyjny #rpo

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-04-25 18:59:30 | Ostatnio wołany: 2018-04-25 19:00:45Wszyscy komisarze KE zagłosowali za uzależnieniem funduszy UE od praworządności
https://www.wykop.pl/link/4283287/wszyscy-komisarze-zaglosowali-za-uzaleznieniem-funduszy-ue-od-praworzadnosci/

#prawo #polityka #neuropa #bekazpisu #tklive

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-04-19 15:04:55 | Ostatnio wołany: 2018-04-19 15:05:08Nominatka Ziobry chce kontrolować sędziów i dziennikarzy

https://www.wykop.pl/link/4272839/nominatka-ziobry-chce-kontrolowac-sedziow-i-dziennikarzy/

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka ustaliła nowe zasady rozmów pracowników sądów z mediami. Na (prawie) wszystko musi wyrazić zgodę.

W czwartek prezes Pawełczyk-Woicka rozesłała do przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz do prezesów i dyrektorów sądów rejonowych pismo „do wiadomości i zastosowania” wprowadzające nowe zasady kontaktów dziennikarzy z sędziami. Sędziowie alarmują, że to ograniczenie dostępu dziennikarzy do informacji.

#polska #prawo #tklive #polityka #jawnosc #neuropa

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-04-17 16:17:24 | Ostatnio wołany: 2018-04-17 18:43:26


Prawnicy z uczelni w całej Polsce zbojkotowali ankietę konstytucyjną PiS, która będzie podstawą prac nad nową ustawą zasadniczą. Wypełniło ją 14 osób - w tym troje prawników, którym partia Kaczyńskiego zleciła opracowanie i przeprowadzenie ankiety. Oraz kilku związanych z PiS lub zarabiających w instytucjach kontrolowanych przez PiS.

PiS płacił 2 tys. zł za wypełnienie ankiety.

https://oko.press/prawnicy-zbojkotowali-ankiete-konstytucyjna-pis-z-co-najmniej-102-osob-do-ktorych-ja-wyslano-odpowiedzialo-zaledwie-14-w-tym-kilka-zwiazanych-z-pis/

#neuropa #prawo #polityka #bekazpisu

Przejdź do wpisu
Założona przez:

daj_pan_spokoj

Osób na liście: 137
Wołań: 354
Lista skupiająca zainteresowanych sprawą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego

Kategoria: Polityka

Ostatnie wydarzenia (zobacz wszystkie)


2018-05-17 18:29:48
@k1fl0w zawołał do wpisu


2018-05-15 22:56:58
@daj_pan_spokoj zawołał do wpisu


2018-05-15 14:43:15
@k1fl0w zawołał do wpisu


2018-05-14 18:03:39
@k1fl0w zawołał do wpisu


2018-05-10 23:24:52
@Xianist usunął użytkownika @mekosx z listy


2018-05-10 23:13:32
@Xianist usunął użytkownika @apiacere z listy


2018-05-10 23:12:27
@Xianist usunął użytkownika @Shinra z listy


2018-05-10 23:12:01
@Xianist usunął użytkownika @hann z listy


2018-05-10 23:09:43
@Xianist zmienił uprawnienia użytkownika @nme


2018-05-10 23:09:13
@Xianist zmienił uprawnienia użytkownika @Insiles