Dodany: 2020-02-07 15:40:14 | Ostatnio wołany: 2020-02-07 15:45:45ZAPISY #lacunafabularniestarwars
#lacunafabularnieczarnolisto

-----------------------------------------------------------------------

Masz deja vu? To dobrze.

Rozpoczynamy powtórne zapisy do siódmej przygody na tagu #lacunafabularnie osadzonej w klimacie popularnej serii filmów Gwiezdne Wojny. Jeżeli nie znasz tego świata prawie w ogóle, nie obawiaj się! Nawiązanie do świata jest bardzo luźne, niektóre podstawowe koncepcje zostały zmodyfikowane na potrzeby uproszczenia rozgrywki, a każdy z graczy niezależnie od stopnia znajomości świata będzie go odkrywał w takim samym tempie jak inni.

Jeżeli chcesz grać swoją dotychczasową postacią (dodaną w zapisach kilka miesięcy temu) po prostu zaplusuj pierwszy komentarz poniżej. Jeżeli chcesz cokolwiek poprawić, wypełnij formularz od nowa.

Jeżeli nie wiesz na czym polegają nasze gry fabularne, zajrzyj na Discorda graczy Zapisując się do gry wyrażasz zgodę na wołanie do głównych wątków przygody. Formularze zapisów znajdują się pod komentarzami z mechaniką gry i cennikiem sklepu w Nar Shaddaa dostępnym tylko dla Najemników.

Jeżeli chcesz zagrać wylosowaną postacią (Senatorem albo Jedi), przeczytaj podstawowe zasady rozgrywki a następnie zaplusuj jeden z dwóch komentarzy poniżej, aby zapisać się do gry. Gra Najemnikiem wymaga większej aktywności od graczy i nie zalecam jej, jeżeli nie chcesz się mocno angażować w rozgrywkę. Wylosowana postać będzie miała jawne dla wszystkich graczy cele bohatera oraz nie pozna swoich indywidualnych statystyk.

-----------------------------------------------------------------------

Podstawowe zasady:

1. Najważniejsza jest dobra zabawa. Jeżeli przyjemność z gry się kończy, zakończ rozgrywkę.

2. Wypowiedzi OOC (out-of-character) w wątkach rozpoczynających turę oraz we wszystkich debatach Senatu są surowo zabronione i będą automatycznie kasowane. Dyskusje OOC są dostępne m.in na Discordzie Graczy

3. Jeżeli masz pytania do aktualnej przygody, zadaj je na Discordzie graczy lub moim discordzie.

4. Spory między graczami rozstrzyga GM

5. Spory między graczem a GM rozstrzyga GM

-----------------------------------------------------------------------

Główna rozgrywka (rozgrywana w systemie turowym) koncentrować będzie się wokół posiedzeń Senatu Republiki, który swoimi decyzjami będzie musiał zabezpieczyć ustrój przed upadkiem, jak i stale zwiększać strefę wpływu. Władzę wykonawczą sprawuje Kanclerz, powoływany i odwoływany przez Senat i to on podejmuje ostateczne decyzje dotyczące ruchów Republiki (Akcji Strategicznych). Innymi nieregularnie powtarzającymi się miejscami akcji będzie Akademia Jedi i Rada Jedi. Ich role zostaną wytłumaczone w dziale Mechanika szczegółowa.

Pomiędzy turami rozgrywane będą opcjonalne wydarzenia - niektóre misje dyplomatyczne, niektóre interwencje zbrojne, wydarzenia w Akademii Jedi i Radzie Jedi.

Każdy z graczy otrzyma własny cel gry zależny m.in od wybranej roli, cechy, charakteru i opisu szczegółowego bohatera. Jak już wcześniej zapowiedziałam, wybór strony Mocy nie będzie miał wpływu na cele w grze.

Szczegóły rozgrywki opisane są niżej w dziale Mechanika Szczegółowa

-----------------------------------------------------------------------

Zapisy potrwają do 14. lutego do godziny 20:00 dla Jedi i dla Najemników oraz do 10. lutego do godziny 20:00 dla Senatorów.

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-07-04 00:40:05 | Ostatnio wołany: 2019-07-04 12:14:50Miesiąc zleciał bardzo szybko, dlatego otwieram zapisy do nowej przygody - Postapo osadzonego w czasach starożytności! Formularz do zapisów oraz możliwość wylosowania postaci znajdują się na samym dole. Zapisy potrwają do 7. lipca do 12:00

#lacunafabularnieczarnolisto - zbiorczy tag do czarnolistowania
#lacunafabularniereptilianie - tag aktualnej przygody
#lacunafabularnie - główny tag wszystkich zabaw

------------------------------------------------------------------

WPROWADZENIE:

Akcja rozgrywa się w Ur - drugim największym mieście na świecie, zaraz po Babilonie. Minęło trzydzieści lat od czasu najazdu jaszczuroludzi na Mezopotamię. Z kilkunastotysięcznej prężnej metropolii, największego miasta regionu, została jedynie garstka ocalałych. Żyją z dnia na dzień, odcięci od świata tajemniczą zieloną barierą, część w ciągłym strachu o jutro, część zrezygnowana i pozbawiona nadziei na lepszą przyszłość. Jaszczurzy władcy, choć coraz rzadziej, to wciąż dopuszczają się porwań w quasi-ceremoniach. Przy użyciu Dzwonu wzywają wszystkich na główny plac miasta, gdzie wybierają swoje ofiary jak rzeźnik wybierający bydło do zarżnięcia.

Młodzi nie zgadzają się na dalsze odzieranie z godności i wolności. Wiedząc, że jaszczuroludzi nie da się pokonać w bezpośredniej walce, szukają sposobu na ucieczkę. Determinację wzmaga podnoszący się poziom rzeki Eufrat, z której to jaszczurzy władcy wyłaniają się, gdy przychodzą po swoje ofiary. Pod przewodnictwem Rady Starszych wszyscy mieszkańcy miasta zebrali się, aby omówić wszystkie możliwości.

Wpisy fabularne zapowiadające przygodę możesz znaleźć pod tymi linkami:

P1 - Jeszcze nie za stary
P2 - Kim oni są?
P3 - Równi wobec śmierci
P4 - Dzwon

I. CEL I DŁUGOŚĆ PRZYGODY

Celem przygody jest zapewnienie grupie bezpieczeństwa lub przetrwanie 10 tygodni. Przewczesne zakończenie przygody nastąpi w przypadku śmierci lub nieaktywności co najmniej połowy graczy.

II. ROZGRYWKA

Główne wątki przygody toczą się na Mirko, podczas gdy wątki poboczne rozgrywane są w formie kilkuminutowych sesji na discordzie. Główna rozgrywka podzielona jest na tury, odpowiadającym tygodniom w grze. Tury będą rozgrywane nieregularnie co 4-7 dni, minisesje na discordzie pomiędzy turami. W trakcie minisesji bohaterowie mogą realizować Sesje na discordzie dostępne są jedynie dla aktywnych graczy (szczegóły niżej).

III. SAKRIYA I UDASI

Choć społeczeństwo Babilonu nie było podzielone systemem kastowym, to wytworzyły się dwie nieformalne grupy, do których przynależność powinna (ale nieobowiązkowo) wyznaczać rys postaci.

A) Sakriya - Nie zgadzają się z przeznaczeniem, narzuconym im przez bogów. Choć z pozoru posłuszni swoim jaszczurzym panom, po kryjomu szukają sposobu na wyrwanie się z niewoli i uratowanie ludzkości za wszelką cenę. (Sakriya mogą brać udział w sesjach na discordzie i spełniać wymagania dotyczące aktywności opisane niżej).

B) Udasi - Bierni obserwatorzy, pogodzeni ze swoim losem. Wykazują apatię i niezainteresowanie tym, co się dzieje w mieście. Choć tak samo jak Sakriya chcieliby przeżyć, to ich postawa to wykształcony mechanizm obronny przez beznadziejnością sytuacji, z której nie ma przecież wyjścia. (Udasi nie biorą udziału w sesjach na discordzie i nie muszą spełniać wymagań dotyczących aktywności w przygodzie).

IV. STATYSTYKI

Bohaterowie graczy mają wykonywane testy na podstawie trzech statystyk - ciała, ducha i umysłu. Umiejętność testowana będzie o najbliższą znaczeniowo statystykę z zastrzeżeniem testów walki. Na początku gry gracz może (za cenę wyboru Cechy) spróbować wylosować atrybut "wybitny" do swojej głównej statystyki (wybitne ciało, wybitny duch, wybitny umysł). Wybitna statystyka znacznie zwiększa szanse zdania testu.

A) CIAŁO - Określa sprawność fizyczną, umiejętności atletyczne (wspinaczkę, pływanie, nurkowanie itd.), rzemiosło (kowalstwo, garncarstwo itp.), a także żeglugę, jazdę konną i wiele innych testów, gdzie testowane są indywidualne umiejętności bohatera gracza. Jeżeli masz wątpliwości, czy test powinien zostać wykonany w oparciu o ciało czy inną statystykę, to na 99% będzie to ciało.

Wybitne ciało (albo CIAŁO) umożliwia bezkarne podejmowanie działań mimo posiadania Lekkiej Rany (w znanym już systemie Ran, opisanym niżej).

Sakriya - 65% szans na wybitne ciało (zamiast Cechy)
Udasi - 45% szans na wybitne ciało (zamiast Cechy)

B) DUCH - określa odporność bohatera gracza na demoralizujące wydarzenia, odporność na ból fizyczny i psychiczny, zdolność do przekonywania do swoich racji i naginania faktów, empatia. Wszystkie testy dotyczące interakcji z innymi ludźmi będą testowane w oparciu o tę statystykę

Wybitny duch (albo DUCH) eliminuje wszystkie testy morale w starciu z innym człowiekiem.

Sakriya - 75% szans na wybitny duch (zamiast Cechy)
Udasi - 95% szans na wybitny duch (zamiast Cechy)

C) UMYSŁ - określa zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, znajomość historii, medycyny, nawigacji i zdolność do szybkiego uczenia się nowych rzeczy i adaptowania do nowych sytuacji.

Wybitny umysł (albo UMYSŁ) to możliwość wskazania przed rozpoczęciem gry trzech graczy (ale nie siebie), którzy będą mogli wybrać jedną dodatkową Cechę dla swoich bohaterów. Wybitne umysły potrafią również czytać i pisać zarówno w języku babilońskim, jak i sumeryjskim.

Sakriya - 25% szans na wybitny umysł (zamiast Cechy)
Udasi - 5% szans na wybitny umysł (zamiast Cechy)

Ubezpieczenie przed pechem - jeżeli wśród graczy nie zostanie wylosowana co najmniej jedna wybitna Statystyka każdego rodzaju, brakujące wybitne statystyki zostaną dolosowane wg wzoru L x P = G, gdzie

L - liczba graczy z główną Statystyką, która zrezygnowała z Cechy bohatera, by wylosować wybitną statystykę
P - procentowa szansa na wylosowanie wybitnej Statystyki
G - zaokrąglona w górę liczba graczy, która otrzyma wybitną Statystykę

V. CECHY

Na początku gry każdy z graczy może wybrać dla swojej postaci jedną Cechę. W nawiasie podana jest statystyka, który musi zostać wybrana jako główna, aby móc skorzystać z tej Cechy - Ciało, Duch, Umysł). Zdobycie w trakcie przygody kolejnej Cechy jest niemal niemożliwe. Wskazani przez Wybitny Umysł mogą wybrać dwie Cechy.

Lista dostępnych Cech:

Akrobata (C) - przemieszcza się zwinnie i szybko, niestraszne mu przeszkody i wysokości
Alchemik (U)- jego wiedza na temat lokalnych roślin jest niebywała, tak jak i umiejętności rozpoznawania nowych. Jego mieszanki i wywary pomagają mieszkańcom na różne sposoby, tak jak i mogą być śmiertelnie niebezpieczne
Alkoholik (D) - choć nieco zmęczony życiem, to bardziej odporny na ból, choroby i trucizny od przeciętnego człowieka.
Badacz (U) - niespotykane u innych zdolności do obserwacji świata i wyciągania z nich poprawnych wniosków
Dowódca (C,D) - inspiruje i przekonuje innych do słuszności podejmowanych działań, dba o morale grupy i NPC, niezły w walce
Inżynier (C,U) - o ile wynalazca to facet od światłych pomysłów, o tyle inżynier byłby mac gyverem o ile Stany miałyby szansę powstać po inwazji jaszczurów. Ze słomy i gwoździa zrobi pług. Naprawi wszystko prócz złamanego serca (i konstrukcji obcych)
Jeździec (C,D) - świetnie jeździ konno i powozi rydwanem
Medyk (U) - przyśpiesza gojenie mniejszych ran u innych. Poważniejsze rany to juz boska loteria, której szanse stara się zwiększać z całych sił.
Nawigator (U) - podobno nigdy się nie zgubi, nieważne czy chodzi o ciasny tunel, gęsty las czy szerokie morze.
Nurek (C) - potrafi wstrzymać powietrze w płuchach pięc razy dłużej od innych, do tego świetnie pływa i nurkuje
Oportunista (C,D,U, tylko Udasi) Ekspert od przetrwania, mistrz drugiego rzędu. Udasi wśród innych Udasi. Zawsze można się schować w tłumie, instynktownie dobrze stanąć, nie być za widocznym, za mądrym i za wyraźnym. I przeżyć. Choćby za cenę honoru. Brak wybitnych cech ani innych umiejętności, za to znacznie mniejsza szansa na losowe uśmiercenie przez jaszczury (niekorzystny wynik losowania zostaje jeden raz przerzucony).
Opryszek (C, U) - bieda popchnęła bohatera na ścieżkę przestępstwa. Potrafi się poruszać bezszelestnie i uderzyć w odpowiednim momencie, by zdobyć mieszek swojej ofiary. Umiejętności jednak przypłaca statusem "nietykalnego", przez co w razie wykrycia czeka go ostracyzm. Dodatkowo postać nie wzbudza większego zaufania wśród postaci.
Przyjaciel Zwierząt (D) - Gdy nie można liczyć na ludzi, masz pewność, że zwierzęta cię nie zawiodą. Zdziczały pies nagle stanie u twojego boku, dziki koń pozwoli się osiodłać, a wąż zatańczy jak mu zagrasz.
Retor (D) - mistrz manipulacji i przeciągania innych na swoją stronę, skuteczniejszy od dowódcy
Rzemieślnik (C) - garncarz, złotnik, kowal, nie ma znaczenia - w tym co robi jest jednym z najlepszych, a jego wyroby są lepsze i trwalsze.
Tropiciel (C) - może nie jest najlepszy w zwarciu, ale czytać ślady potrafi jak pies. Dodatkowo wnyki, potrzaski czy wszelkiej maści pułapki to jego codzienność.
Wariat (D) - nie boi się jaszczurów więc nigdy nie przegra testu morale z nimi. Istnieje możliwość, że pod wpływem np. szoku straci panowanie nad sobą.
Wojownik (C,D) - wyśmienicie posługuje się bronią białą i miotaną
Wynalazca (U) - kreatywny, myśleniem wyprzedza kilka epok, dąży do doskonalenia swoich wynalazków
Żeglarz (C) - wszystkie łodzie żaglowe którymi dowodzi pływają dwa razy szybciej
Żywiciel (C,D)- zna się na roli i na zbieractwie lub na rybołówstwie. W kryzysowych warunkach potrafi wyżywić nie tylko siebie, ale i innych w grupie.

W przypadku wyboru niekompatybilnej z główną Statystyką Cechy zmieniam ręcznie główną Statystykę na tę pasującą i obniżam ją o 1 punkt.

VI. POZIOM TRUDNOŚCI

Poziom trudności jest nieco wyższy niż w przypadku poprzedniej przygody. To oznacza większe wyzwanie w walce oraz we wszystkich testach. Poziom trudności testu nie zawsze będzie jawny i zwykle wyrażony w przedziałach procentowych. Gracze muszą zaufać swojemu instynktowi, którzy przecież niekoniecznie musi być zbieżny z instynktem Mistrzyni Gry.

Poziom trudności grupowego testu (gdy grupa liczy co najmniej 5 graczy) będzie zawsze jawny.

VII. PROJEKTY

W trakcie rozgrywki gracze będą mieli możliwość podjęcia decyzji o uczestnictwie w projekcie. Projekt może trwać nawet kilka tur, a jego ukończenie uzależnione jest od zaangażowania graczy w jego powstawanie. Każdy gracz, który poświęci swoją turę na udział w projekcie doda do niego Punkt Pracy (PP). Projekt zostaje ukończony, gdy zostanie zebrana odpowiednia ilość PP. Wymagana ilość PP jest znana przed rozpoczęciem projektu. Wydarzenia w przygodzie mogą dodawać PP do projektu (np. udział NPC, znalezienie surowca, ślepy los), mogą również je odejmować (np. działanie gracza, los). Gracze mogą planować i tworzyć własne projekty.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI

Uzależnione są od wybranej przez gracza grupy. Sakriya zobowiązani są:
1) do podejmowania decyzji we wpisach rozpoczynających nową turę przygody - nieobecnośc w pierwszych trzech turach oznacza wykreślenie z listy aktywnych graczy, a od czwartej tury przeniesienie do Udasi.
2) do plusowania listy obecności w ciągu 14-18 godzin we własciwym komentarzu we wpisach, w których mowa jest o dzwonie, wzywającym mieszkańców miasta - nieobecność choćby jednego Sakriya powoduje losowanie ofiary dla jaszczuroludzi tylko spośród Sakriya (obecnych i nieobecnych). Obecność wszystkich skutkuje losowaniem ofiary spośród Udasi i NPC.

Udasi nie są zobowiązani do jakiejkolwiek aktywności w przygodzie.

IX. MIESZKAŃCY UR

Liczba graczy + NPC w mieście mieści się w przedziale od 70 do 120 mieszkańców. Każdy NPC znany jest z imienia, płci oraz roli w społeczeństwie i choć ich ewentualny ubytek nie będzie służył grupie, to ich liczba nie wpływa na spełnienie negatywnego warunku zakończenia przygody. Bo choć prawo państwowe nie ma zastosowania w upadłym społeczeństwie, a wszystkie spory rozwiązywane są na drogach dyskusji, mediacji, a czasem siły, to mordy są wysoce potępiane. W teorii jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieszkańcy w jednej chwili rzucili się sobie do gardeł. PvP w przygodzie jest dozwolone i nieograniczone.

X. SESJE NA DISCORDZIE

Sakriya poza podejmowaniem standardowych akcji w turze mają do dyspozycji udział w indywidualnej sesji na discordzie z MG, w trakcie których mogą albo deklarować swoje działania, albo przeprowadzać interakcje z NPC. Czas sesji to trzy minuty na turę na gracza (w przypadku ponad 30 Sakriya korzystających z sesji w danej turze będą to dwie minuty). Czas można łączyć wraz z innymi graczami, a niewykorzystany nie przechodzi na następną turę.

Podane wartości są minimalne i będą wydłużane w miarę dostępności. Czasy i ograniczenia nie mają zastosowania do akcji wysuwanych przez MG.

XI. NPC

Gracze mogą stworzyć do dwóch NPC (niekoniecznie towarzyszącym ich bohaterom), którzy zastąpią wygenerowanych przeze mnie NPC w mieście. W przypadku gdyby liczba NPC oraz graczy przekroczyła liczbę 120, zastrzegam możliwość dołączenia do gry tylko tych najciekawszych lub najlepiej opisanych NPC. Liczba utworzonych NPC nie może przekroczyć liczby graczy.

XIII. TEMAT DO PYTAŃ I WIKIA ORAZ TEMAT DO SKŁADANIA UWAG

Na pewno nie wszystko jest jeszcze jasne i z pewnością jak to mam w zwyczaju pomijam istotne kwestie, dlatego zapraszam do:

1. Zadawania pytań (I TYLKO PYTAŃ) w tym temacie. Pytania z tego wątku trafiać będą do przygotowywanej Wiki dla lepszej przejrzystości, do której link podawany będzie w każdym wątku nowej tury.
2. Składania uwag dotyczących przygody w tym temacie lub na moim discordzie. Zaznaczam, że jest to inny discord od tego, który stworzyli gracze

FORMULARZ ZAPISÓW

Zapisz się do Jaszczurzej Mirkolisty z której będę wołała do wpisów rozpoczynających nową turę gry. Alternatywnie możesz obserwować tag gry.

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-03-29 19:48:34 | Ostatnio wołany: 2019-03-29 19:55:47#lacunafabularnie

Nowa przygoda osadzona w czasach Wielkich Odkryć Geograficznych startuje już za kilka dni. ZACZYNAMY ZAPISY DO PRZYGODY! Potrwają one do 1. kwietnia do godziny 8:00 rano

TL;DR Chcesz jedynie plusować decyzje i mieć wylosowaną postać bez konieczności czytania ścian tekstu? Przeczytaj skrócone zasady gry, zapisz się do Mirkolisty New Bristolu (wołanie z plusowanych komentarzy zostało wyłączone przez autora mirkolist) lub zaobserwuj tag #lacunafabularnienewbristol i zaplusuj komentarz z deklaracją grania wylosowaną postacią.

Uwaga! Jeżeli śledziłeś / śledziłaś regularnie tagi gry, możesz ominąć ściany tekstu. Pojawiły się one już dwa dni temu i nie ma żadnych nowych aktualizacji.

Pozostałe osoby zapraszam do zapoznania się z mechaniką gry oraz instrukcją tworzenia postaci.

Podkreślam jeszcze raz:

Mirkolisty nie umożliwiają już wołania z pojedynczego wpisu, dlatego zapiszcie się do specjalnie utworzonej Mirkolisty New Bristol (wołam z niej do Wieców i Dni Handlowych) lub śledźcie tag gry #lacunafabularnienewbristol. Na tę chwilę nie mam innej możliwości wołania do wpisów.

--------------------------------

* - Ilość statków na początku gry może być inna od zapowiadanej. Your mileage may vary.

Przejdź do wpisu

Dodany: 2019-01-26 21:31:44 | Ostatnio wołany: 2019-01-26 21:45:09#lacunafabularnie #lacunafabularniekrucjata #lacunafabularniejihad

Otwieram zapisy do nowej przygody, osadzonej w czasach wypraw krzyżowych. Aby zgłosić się do gry, przejdź do właściwego formularza w komentarzach poniżej. Zapisy potrwają do 31 stycznia do godziny 23:59.

-----------------------------------------------------------

Jest rok 1120. Świat, w którym zaczynacie, poznał już krucjaty. 70 lat temu papież wezwał świat zachodni do uwolnienia Jerozolimy z rąk niewiernych, by umożliwić Europejczykom swobodne pielgrzymowanie w tamte rejony. Ówczesny papież siedział głęboko w kieszeni kupców włoskich, którzy wykorzystywali krucjaty do wzmocnienia handlu z krajami Lewantu. Dwie krucjaty, ogłoszone w odstępie kilku lat, zakończyły się druzgocącą klęską świata zachodniego oraz śmiercią papieża w niewyjaśnionych okolicznościach. Europa zapomniała na ponad pół wieku o krucjatach. Krótko przed początkiem historii nowowybrany papież Sykstus III został zamordowany zaledwie dwa tygodnie po ogłoszeniu kolejnej krucjaty i wydawało się, że żaden papież nie podejmie już nigdy tej sprawy.

Wszystko zmieniło się wraz z wyborem nowego, ekumenicznego papieża Michała I, który przed objęciem stanowiska był już patriarchą kościoła wschodniochrześcijańskiego. Wezwał on świat zachodni do obrony Bizancjum przed Państwem Wielkich Seldżuków oraz zdobycia Jerozolimy. Na jego wezwanie odpowiedzieli:

- cesarz Fryderyk I, władca germańskiego Świętego Cesarstwa
- król Ludwik VI, władca królestwa Franków
- arcyksiążę (archidux) Lotar XII, władca arcyksięstwa Lotaryngii
- król Giovanni I, władca Zjednoczonego Królestwa Neapolu i Sycylii
- oraz zdecydowana większość państw-miast kupieckich w północnej Italii, zrzeszonych w Federacji Kupieckiej.

Świat muzułmański zaangażowany w konflikt to:

- Sułtanat Wielkich Seldżuków (zamieszkały w większości przez Turków) z sułtanem Toghrulem na czele.
- sułtanat al-Zafari (wielonarodowe państwo, będące we władaniu m.in Ziemi Świętej)
- pomniejsze emiraty arabskie (zamieszkane w większości przez Arabów)
- Kalifat Berberyjski (zamieszkany w większości przez Berberów) z kalifem Jafarem na czele.

-----------------------------------------------------------

Na pcczątku rozgrywki wybieracie stronę konfliktu, możecie przyłączyć się do chrześcijańskich krzyżowców jako reprezentanci świata zachodniego albo muzułmańskiego jihadu jako reprezentanci świata muzułmańskiego. Nie ma możliwości zmiany stron w trakcie gry, jeżeli Wasza postać zdecyduje się na zmianę stron, automatycznie kończy ona grę.

Rozgrywka polega na opracowywaniu planów strategicznych na mapie oraz planów taktycznych na bitwy i oblężenia. Decyzje podejmowane są w trakcie posiedzeń sztabów każdej ze stron, przy czym każdy chorąży ma możliwość podejmowania swoich decyzji indywidualnie. Podejmowane są one poprzez plusowanie komentarza z decyzją.

Głównym celem gry jest kontrolowanie Jerozolimy na koniec przygody przez Twoją frakcję. Gracze zwycięskiej strony konfliktu zostaną nagrodzeni w następnej przygodzie, otrzymają również prawo do puszenia się jak paw przed pokonanymi przeciwnikami.

Świat gry jaki znacie nie ma dokładnego pokrycia w historii. Nie wszystkie detale zostały również dopowiedziane, abyście mogli go aktywnie współtworzyć.

Jeżeli chcesz sprawdzić aktualnie dostępne armie, zobacz wątki armii chrześcijańskich oraz muzułmańskich

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-07-25 14:13:41 | Ostatnio wołany: 2018-07-25 14:14:48


#lacunafabularnie

Jeżeli jesteś już w grze, a zostałeś zawołany ze spamlisty, przepraszam! Ostatni raz używam spamlisty do tej przygody.

W związku ze zwolnieniem się kilkunastu miejsc w grze, otwieram ponownie zapisy do przygody osadzonej w świecie Wikingów. Przeczytaj zasady oraz wprowadzenie gry (dostępne na tagu). Podaj wybór slota w komentarzu pod tym wpisem. Lista dostępnych slotów znajduje się w karcie postaci. Celowo nie podaję żadnych bezpośrednich linków, żeby ograniczych liczbę graczy, zapisujących się jednym plusem i zapominających o grze.

Osoby, które zostały skreślone z powodu nieaktywności nie mogą się ponownie zapisać. Listę zapisanych osób ogłoszę w tym wpisie i podam następne instrukcje. Do zobaczenia w grze!

Przejdź do wpisu

Dodany: 2018-07-20 13:40:15 | Ostatnio wołany: 2018-07-20 13:47:31#lacunafabularnie #lacunafabularniehjallbrekka

WPROWADZENIE

Jest rok 850. Świat dawno już zapomniał o dawnym Cesarstwie Rzymskim, a zachodni świat nie ustaje w próbach jego restoracji. Minęło 7 lat od zakończenia krwawej wojny domowej pomiędzy trzema wnukami Karola Wielkiego i podziałem państwa Franków. To wokół nich oraz ich państw toczą się najważniejsze dla losów świata wydarzenia.

Gdzieś z boku wielkiej polityki, a konkretniej na deszczowej, chłodnej, nieurodzajnej i przeludnionej północy żył lud o dwóch twarzach - twarzy spokojnego rolnika, pragnącego dostatnie spędzić swój czas na ziemskim padole oraz twarzy bezwzględnego i nieustraszonego wojownika, dla którego walka jest najważniejszym kultem, a inne ludy powinne mu się bezwarunkowo podporządkować. Wspomniany lud to Wikingowie.

W Królestwie Danii rządzi król Sigurd Rudobrody. I choć Duńczycy czerpią garściami z organizacji państwa, administracji i armii oraz posługują się nieco innym dialektem od północnych Wikingów, nie porzucili dróg swoich przodków, a północni Wikingowie traktują ich jak swoich pobratymców. Z kolei na terenach dzisiejszej Szwecji i Norwegii istniały do niedawna królestwa Szwecji i królestwa Norwegii, ale po wieloletnim konflikcie między dwoma królestwami i tajemniczej śmierci obu władców oraz ich potomków, jarlowie z całej północy, zebrani na polu bitwy zdecydowali, że nie odbędzie się wybór nowych królów, a oni sami przejmą większą władzę nad swoimi osadami. Zawiązali oni również między sobą zawieszenie broni na 15 lat. Od tamtych wydarzeń minęło już 20 lat, ale pokój między Wikingami pozostał nienaruszony.

Mimo podziału państwa Franków, podróżowanie na Zachód w kierunku Iberii wzdłuż wybrzeża wciąż pozostaje dla Wikingów szalenie niebezpieczne. Wikingowie byli niezdolni do prowadzenia dyplomacji z nie-Wikingami, stąd otoczeni byli właściwie przez samych wrogów. Wikingowie nierzadko atakowali inne ludy w celu pozyskiwania niewolników oraz innych łupów. Frankowie i Germanie są zbyt dobrze zorganizowani, aby rozdrobnione plemiona Wikingów były w stanie stawić im czoła. Co innego słabi Słowianie i Bałtowie, będący idealnymi niewolnikami, choć w ostatnim czasie coraz uboższymi ze względu na rokroczne najazdy.

Społeczeństwo dzieliło się na ludzi wolnych i niewolników. Ludzie wolni byli między sobą równi w prawach bez względu na płeć, pochodzenie i rasę. Władcą był najsilniejszy, najodważniejszy, cieszący się poparciem pobratymców, sprawiedliwy jarl. Był źródłem władzy, jak i miejscowych praw, choć te nie mogły być niezgodne z prawem bogów. Nie było permanentnej funkcji kapłana ze względu na chroniczny brak rąk do pracy.

Największą cnotą wśród Wikingów, generalnie pozbawionych innych cnót, był honor. Był on uniwersalną wartością, będącą drogowskazem zarówno na polu bitwy, jak i w życiu codziennym. Skrytobójstwo było powszechnie nieakceptowane, a okradanie pobratymców było tylko odrobinę łagodniej karane od zdrady.

Przejdź do wpisu
Założona przez:

lacuna

Osób na liście: 189
Wołań: 6
Spamlista do tagu #lacunafabularnie - będę wołać tylko przed rozpoczęciem nowej przygody!

Kategoria: Gry

Ostatnie wydarzenia (zobacz wszystkie)


2020-05-14 13:51:28
@Kacpa100 opuścił listę


2020-02-07 22:51:34
@kryienox opuścił(a) listę


2020-02-07 15:52:32
@lacuna usunęła użytkownika @KingRagnar z listy


2020-02-07 15:45:45
@lacuna zawołała do wpisu


2020-02-04 13:04:22
@Elkitrim dołączył(a) do listy


2020-01-28 16:29:30
@Bachal dołączył do listy


2020-01-27 21:43:17
@Myrdin dołączył do listy


2020-01-27 19:02:53
@ZdenerwowanyBialorusin dołączył do listy


2019-10-13 13:00:40
@Found dołączył do listy


2019-10-08 13:01:30
@LeBronPL dołączył do listy